Om Tvätteriet Alingsås

Rena textilier - i rätt tid och till rätt plats

Tvätteriet Alingsås försörjer sjukvården inom Västra Götalandsregionen med tvätt, textilier och sterila textila flergångsprodukter. Tjänsten inkluderar även sortimentsutveckling och transporter.

Vi tillhandahåller och utvecklar funktionella och kostnadseffektiva bassortiment av:

  • Arbetskläder
  • Patientkläder
  • Bädd- och badtextilier
  • Operationstextilier

Kvalitet och miljömål

För oss är det viktigt rätt vara/tjänst i rätt tid på rätt plats. De produkter vi levererar ska vara av god kvalitet och våra processer ska ha en låg påverkan på miljön. Vi erbjuder produkter upphandlade efter svenska standarden för textilier för sjukvårdsbruk. Tvätteriet har som mål att tillhandahålla funktionellt och kostnadseffektivt bassortiment. Hela vårt arbete bygger på att hålla hög kvalitet och styra mot så liten påverkan på miljön som möjligt.

Vi gör detta med tydliga processer

  • att varje medarbetare känner till uppdrag, mål och rutiner för verksamheten
  • ett avvikelsefokuserat förbättringsarbete som utgår från våra interna och externa avvikelser.
  • systematiskt arbete med att minska verksamhetens miljöpåverkan
    ambitionen att ge bästa möjliga service

Tvätteriet Alingsås är kvalitets och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 1400:2015.