Sortiment

Med utgångspunkt från vårdens behov av kostnadseffektiva och funktionsanpassade textila produktlösningar kan Tvätteriet Alingsås tillhandahålla:

  • funktionella och säkra arbetskläder
  • behagliga patientkläder som ger förutsättningar för en bättre hygien
  • bädd- och badtextilier med hög komfort och kvalitet för att upprätthålla hygien
  • säkra operationstextilier som ger en låg miljöbelastning

Arbetskläder

Personal som är rätt klädd på jobbet ger ett professionellt intryck och ökar vårdtagarnas trygghetskänsla. Oavsett vad du arbetar med, ska arbetskläderna ge ett bra skydd både för patient och anställd.

En av de viktigaste säkerhetsaspekterna på säkerhet inom vården är att alla textilier hanteras på rätt sätt vid tvättningen. En kvalitetssäkrad tvättprocess är ett villkor för att kläderna ska bli mikrobiologiskt rena. 

Operationstextilier

Hela processen, från tvättning till packning i renrum och sterilisering, är minutiöst kontrollerad. Varje plagg har individuell märkning med ett datachip som visar hur och var det har behandlats i tvätt- och steriliseringsprocessen. Vi har ett renrum som klarar de extrema hygienkrav som finns inom sjukvården.

Operationsartiklar

Fördelar med flergångstextilier

Profilkläder

Vi på Tvätteriet Alingsås kan hjälpa till att tillhandahålla och utveckla profilkläder. Observera att tjänsten inte kan nyttjas efter behov. Det krävs beslut från kundråd och styrgrupp för FM-tjänster.