Rätt material i rätt tid & på rätt plats

Rätt material i rätt tid och på rätt plats

Tjänsten innebär att genomföra hela materielförsörjningsprocessen bestående av avrop, leverans- och godskontroll, sampackning samt extern & intern transport fram till avdelning/förråd. Läkemedelstransporter & transport av icke depåvaror görs från godsadress till leveransadress (från lastbrygga till avdelning/förråd).

Materialförsörjningsprocessen innehåller bland annat samordning av inköp, utveckling av sortiment, lagerhållning och distribution.

Materialet packas på centrallagret Sisjödepån och skickas till avdelning/förråd. 

Tilläggstjänst: MiV påfyllning förråd

Påfyllning av material innebär att Regionservice personal inventerar, beställer, avemballerar och fyller på förråd.

Om din förvaltning har tjänsten MIV så ska du begära ändring i sortiment via formulären:

Sterilgodstransport

Tjänsten innebär att tillhandahålla intern transport av sterilt gods från lastbrygga till avdelning/förråd.