Digital konsultation

Vi kan erbjuda digital konsultation som ett komplement eller ett alternativ till telefonsamtal, hembesök eller fysiska besök på Hjälpmedelscentralen med e-tjänsten Säkert Videomöte.

Som förskrivare kan du efterfråga mötesformen vid samtliga arbetsordertyper som utförs av konsultationsteamen så som konsultation, specialanpassning, anpassning och montering/installation.

Efterfrågan sker genom att du upprättar en arbetsorder och skriver i rutan Felbeskrivning/Information att du önskar digital konsultation.

Hjälpmedelscentralen bedömer, tillsammans med dig som förskrivare, mötesformens lämplighet utifrån patientens behov, olika parters förutsättningar samt målet med mötet.

Hur fungerar det i praktiken?

Är du intresserad av att prova konsultation med hjälp videomöte i ett ärende?

Upprätta en arbetsorder och skriv i rutan Felbeskrivning/Information i websesam att du önskar digital konsultation. Vi kommer att beakta önskemålet vid planering av åtgärd och återkopplar till dig angående möjligheten att genomföra konsultationen digitalt.

Efter överenskommelse med hjälpmedelskonsulenten eller tekniker får du inbjudan skickad till din mailadress som du använder i tjänsten och som är registrerad i sesam. Mailet innehåller en länk till det specifika mötet.

Har du tänkt använda mobiltelefon vid besöket kan du antingen få länken via mail eller SMS. Vill du ha länken via SMS skall du uppge nummer till den mobiltelefon som skall användas vid mötet till den berörda hjälpmedelskonsulenten/teknikern på Hjälpmedelscentralen.

Deltagare måste kunna identifiera sig med ID-handling i kameran.

 


Teknisk utrustning som behövs

Du behöver alltid ha tillgång till väl fungerande internetuppkoppling i den miljö som digital konsultation skall utföras i. Tänk på att en liten skärm kan påverka patientens delaktighet. Du deltar direkt via webbläsaren från olika enheter såsom bärbar dator, smarttelefon eller surfplatta.

Är du ensam kan du med fördel använda dig av headset för att höja ljudkvalitén. Det är möjligt att efter behov förbättra bild eller ljudkvalitén med extern kamera på stativ, mikrofon och högtalare ifall det är många i rummet som deltar.


Information till patienten

Om du som patient har behov av ett nytt hjälpmedel, uppföljning eller korrigering av ett befintligt hjälpmedel, kan det finnas möjlighet för dig att göra vissa delar via videolänk. Om du är intresserad av ett sådant besök, kontakta din förskrivare dvs. din arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska eller logoped. Det är förskrivaren, som tillsammans med Hjälpmedelscentralens personal, avgör om just din konsultation lämpar sig att göra digitalt.

Om du som patient är i ditt hem vid den digitala konsultationen är det bra om förskrivaren har möjlighet att koppla upp sig på ditt hemmanätverk. Ha gärna lösenordet tillgängligt innan besöket.

Digital konsultation kräver internetuppkoppling, både fast och mobilt bredband fungerar. Vet du om att du inte har en väl fungerande internetuppkoppling och /eller väldigt dålig mobiltäckning i din bostad, meddela det till din förskrivare.

Det vanliga är att du som patient inte behöver koppla upp dig i videomötet, utan du deltar i mötet tillsammans med förskrivaren.

Är inte deltagarna kända sedan tidigare och kan identifieras, måste ID-handling uppvisas som identifiering i kameran innan besöket kan påbörjas.

 


Har du frågor? Kontakta gärna oss

Du är välkommen att höra av dig om du har frågor, synpunkter eller idéer:

Medicinskt ansvarig
Christina Hammar
christina.hammar@vgregion.se
Tel: 010-441 32 34