NF-Walker

NF-Walker är ett kombinerat gå- och ståhjälpmedel som kräver täta uppföljningar för att fungera optimalt. Vanligtvis görs 3-4 st uppföljningar årligen.

Utprovningar och uppföljningar görs tillsammans med hjälpmedelskonsulent och representant från Made for Movement, och sker alltid på hjälpmedelscentralen.

Närvarande vid dessa tillfällen är alltid behandlingsansvarig förskrivare, förälder och/eller personal.

Inför utprovning av NF-Walker till ny patient:

 • Behandlingsansvarig förskrivare skickar en arbetsorder för konsultation och skriver under ”önskad åtgärd” utprovning av NF-Walker.
 • Förskrivaren fyller i samtliga av patientens aktuella mått på Måttschema NFW Innowalk, detta mailas i god tid innan bokat besök till ansvarig hjälpmedelskonsulent.
 • Ansvarig hjälpmedelskonsulent samordnar/bokar tid med förskrivare och representant från Made for Movement.
 • Förskrivaren ansvarar för att kalla patienten och vid behov även boka tolk.
 • Utprovning av NF-Walker beräknas ta ca 2 timmar.
 • Första uppföljningen görs efter 1 månad och därefter med jämna intervall om 3-4 månader.

Inför Uppföljning av NF-Walker:

 • Uppföljning av NF-Walker görs 1-4 gånger/år, beroende på hur mycket patienten växer.
 • Behandlingsansvarig förskrivare skickar en arbetsorder för konsultation och skriver under ”önskad åtgärd” uppföljning av NF-Walker.
 • Ansvarig hjälpmedelskonsulent samordnar/bokar tid med förskrivare och representant från Made for Movement.
 • Förskrivaren ansvarar för att kalla patienten och vid behov även boka tolk.
 • Uppföljning av NF-Walker beräknas ta 1-2 timmar.
 • Om det mellan uppföljningarna är så att NF-Walker inte fungerar för patienten, kontaktar behandlingsansvarig förskrivare hjälpmedelskonsulent som i sin tur kontaktar representant för Made for Movement.
 • Om något går sönder, eller liknande, på NF-Walker mellan uppföljningarna lägger behandlingsansvarig förskrivare en arbetsorder för avhjälpande underhåll.