Rutiner

• Utprovning och uppföljning görs av representant från firman Made for Movement och sker alltid på hjälpmedelscentralen.
• Beräkna ca 1,5 – 2h för utprovning .
• Behanlingsansvarig förskrivare gör bedömning av uppföljning. Rekommendationen är att uppföljning görs var tredje månad, varav den första redan efter en månad. För de äldre barnen som växt färdigt görs uppföljning mer sällan.
• Varje uppföljning med justeringar tar ca 1-1,5h.
• Närvarande vid utprovning och uppföljning är alltid förskrivare, förälder och/eller personal samt hjälpmedelskonsulent.
• Om det är något som inte fungerar mellan uppföljningarna kontaktas alltid förskrivare, som i sin tur, vid behov, kontaktar hjälpmedelskonsulent.

Produktkonsulent Marie Backlund marie.backlund@vgregion.se