Referensgrupper

Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen ska samarbeta för att möjliggöra en gemensam hjälpmedelsverksamhet och medverka till att verksamheten utvecklas. För att möjliggöra detta på ett effektivt sätt ersätts tidigare sortimentsgrupper (externa) med referensgrupper för de olika produktområdena.

Syftet med referensgrupper är att ta till vara vårdgivarnas samlade kunskap och erfarenheter och återföra det in i upphandlingsarbetet genom en strukturerad behovsanalys. 

I referensgrupperna ingår frekventa förskrivare med god kunskap inom aktuellt produktområde. Berörda vårdgivare bör vara representerade.