Behörighet

Medarbetare placerade med hemvist i Regionens hus Göteborg

För att en medarbetare ska få behörighet att ha sin registrerade arbetshemvist i Regionens hus Göteborg, måste det skickas in en anmälan från någon av husets förvaltningar.

Blanketten ska skickas in digitalt av medarbetarens chef, eller någon annan person som är utsedd av förvaltningen, till kontorsreceptionen. Samma blankett ska även användas för avslut och uppehåll.

Blankett – Anmälan förändring av medarbetare

Mejla blanketten till kontaktpersonen för din förvaltning, eller kontorsreceptionen: receptionen.rh.goteborg@vgregion.se

Tips: Om en medarbetare som ska sluta har bokat rum eller resurser i Outlook till datum efter sin sista anställningsdag, kommer dessa bokningar att försvinna, och måste därför bokas om av någon annan.

Medarbetare på andra administrativa kontor

Medarbetare med hemvist i Regionens hus Borås, Mariestad, Skövde, Uddevalla, Vänersborg samt från Flöjelbergsgatan i Mölndal har också passerbehörighet och möjlighet att boka mötesrum i Regionens hus Göteborg. Dessa medarbetare får dock inte lov att bjuda in gäster utifrån. Detta gäller från och med 2022-05-01.

Det här påverkar inte din hemvistplacering. 

För medarbetare hos övriga VGR-verksamheter samt andra gäster gäller samma rutiner och regler för besökare till Regionens hus Göteborg som tidigare.