Första hjälpen

Första hjälpen-kassetter med förband, plåster och dylikt finns utplacerade i kontorshuset, Regionens hus Göteborg.

  • Plan 0: Finns i kontorsreceptionen.
  • Plan 1: Vid kapprummen i hus 2
  • Plan 2: Vid kapprum i hus 1 och hus 2
  • Plan 3 och 4: Vid kapprum i hus 1 och 3
  • Plan 5–13: Vid kapprummet på varje våningsplan

Hjärtstartare finns på plan 00 vid receptionen, i Oasen på plan 4 och på plan 12. Det finns också en vid entréhissen,  närmast  den  yttre  konferensreceptionen  i  Stationshuset. 

Akuta råd – första hjälpen - 1177 Vårdguiden