Kontorsmaterial

Arbetsplatsservice i Regionens hus Göteborg kan erbjuda de vanligaste typerna av kontorsmaterial.

I skrivarrummen på varje våningsplan finns till exempel pennor, tejp, gem, med mera. Där finns också en lista uppsatt med det kontorsmaterial som skall finnas i skrivarrummen.

Annat kontorsmaterial, till exempel sticky-notes/post-its, kollegieblock, mappar, pärmar, med mera, kan du komma och hämta i kontorsreceptionen. Här finns också vanliga typer av batterier.

Ett urval av olika slags kuvert finns vid postmöbeln på baksidan av kontorsreceptionen.