Mötesrum

Mötesrummen i kontorshuset är avsedda för mötesdeltagare som har sin arbetshemvist här i Regionens hus Göteborg. För möten där fler än två deltagare är VGR-anställda men inte har sin placering här i huset, eller där någon besökare är extern, ska du istället boka konferensrum någon annanstans, till exempel i Stationshuset.

Mötesrummen i kontorshuset bokar du via din Outlook-kalender. Vissa mötesrum kan bara bokas direkt på plats via skärmen utanför rummet, och då för kortare möten. Mötesrummen för fler än 14 personer bokas endast genom kontorsreceptionen.

Tips: Om en medarbetare som ska sluta har bokat rum eller resurser i Outlook till datum efter sin sista anställningsdag, kommer dessa bokningar att försvinna, och måste därför bokas om av någon annan.