Pappersåtervinning

  • Kontorspapper, tidningar, broschyrer, böcker utan hård pärm lägger du i behållare för Kontorspapper i skrivarrummen i Regionens hus Göteborg.
  • Böcker, pärmar och nedsmutsat papper slänger du i Brännbart/restavfall.
  • Pappersförpackningar och kartong lägger du i behållare med samma namn i matsalen och Oasen.
  • Använda pappersmuggar slängs som Brännbart/restavfall, inte Kontorspapper eller Pappersförpackning.
  • Wellpapp lämnar du till kontorsreceptionen.

I varje skrivarrum finns en särskild behållare för sekretess-material. Dessa behållare är låsta och skickas iväg för särskild destruering av innehållet. Kontakta kontorsreceptionen eller din servicevärd om sekretess-behållaren behöver tömmas.

Skyltar om källsortering finns uppsatta i skrivarrum och köken i matsalen/Oasen.