Arbetsplatsservice - Mölndal, Flöjelbergsgatan

Flöjelbergsgatan 2A Entré

 

Försäljning av Västtrafiks-biljetter upphör

Receptionens tjänst gällande all försäljning av Västtrafiks-biljetter avslutas.
Sista datumet för köp och aktivering är
2024-05-06. Detta i samband med att Sambo kommer avvecklas.


Anmälan av ny personal samt personalförändring

För ny medarbetare/avslut av medarbetare/uppehåll av medarbetare, ladda ner och fyll i blanketten nedan. Blanketten ska skickas till olika mottagare beroende på medarbetarens förvaltning.

Anmälan förändring av medarbetare (pdf)

För medarbetare på Fastighet, stöd och service eller på SU ska blanketten skickas till receptionen:

receptionen.flojeln@vgregion.se

För medarbetare på Koncernkontoret ska blanketten skickas till Koncernkontoret:

koncernkontoret.rhg@vgregion.se

Roller och ansvar

Här hittar du kontaktuppgifter till ambassadörerna i Regionens hus i Skövde och Göteborg samt för Flöjelbergsgatan.

Här hittar du protokoll från skyddsronder och kontaktuppgifter till skyddsombud på Flöjelbergsgatan.

Säkerhet och sekretess

Här finns information om säkerhet och sekretess på Flöjelbergsgatan, bland annat information om brandsäkerhet.

Träffas på Viva Engage

I gruppen för Flöjelbergsgatan kan du knyta kontakt med dina kollegor och ställa frågor om din arbetsplats.

Viva Engage-gruppen för Flöjelbergsgatan

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Öppettider

Måndag - Torsdag: 07-17
Fredag: 07-16

Besöksadress

Flöjelbergsgatan 2A
431 37 Mölndal

Postadress

Regionens hus Göteborg Arbetsplatsservice Mölndal
Bergslagsgatan 2
405 44 Göteborg