Allergier

Flöjelbergsgatan är ett parfym- och djurfritt hus. Viktigt att informera serviceteamet om allergi finns så att information till övriga medarbetare i huset kan skickas ut.