Behörighet

Medarbetare placerade med hemvist Flöjelbergsgatan, Mölndal

För att en medarbetare ska få behörighet att ha sin registrerade arbetshemvist på Flöjelbergsgatan Mölndal, måste det skickas in en anmälan från någon av husets förvaltningar.

Blanketten ska skickas in digitalt av medarbetarens chef, eller någon annan person som är utsedd av förvaltningen, till kontorsreceptionen. Samma blankett kan även användas för avslut och uppehåll.

Anmälan förändring av medarbetare (pdf)

Mejla blanketten till receptionen.flojeln@vgregion.se

Medarbetare på andra administrativa kontor

Medarbetare med hemvist i Regionens hus Borås, Mariestad, Skövde, Uddevalla, Vänersborg samt från Regionens hus Göteborg har också passerbehörighet och möjlighet att boka mötesrum på Flöjelbergsgatan, Mölndal. Detta gäller från och med 2022-05-01.

Detta påverkar inte din hemvist. 

För medarbetare hos övriga VGR-verksamheter samt andra gäster gäller samma rutin för besökshantering som tidigare.