Brandinformation

Systematiskt brandskyddsarbete och utrymningsövningar genomförs enligt rutiner.

När larmsignalen ljuder ska samtliga omedelbart lämna huset via närmsta tillgängliga utrymningsvägar och ta sig till återsamlingsplatsen. Besöksmottagare ansvarar även för att besökare utrymmer lokalen och tar sig till återsamlingsplatsen.

Återsamlingsplatsen Skogsdungen vid Huvudentrén.

Använd inte hissarna vid utrymning. Trygga säkerheten för medarbetare och besökare med funktionsnedsättning.

Mer information om brandsäkerhet i huset