Cykelparkering

I området finns det fler platser att parkera din cykel. På innegården finns det möjlighet mellan kl. 06-18. I cykelgaraget intill parkeringshuset finns det möjlighet att låsa in cykeln dygnet runt.