Hissar

I huset finns det 4 hissar att använda. Vid receptionen finns en liten hiss att åka med en halv trappa. Övriga hissar finns att använda i hus 71, 72 och 73. I hus 71 går hissen upp till plan 5, i hus 72 går hissen upp till plan 6 och i hus 73 går hissen upp till plan 7. Hissen i hus 72 och 73 går även ner till källaren.