Informationssäkerhet

Medarbetare bör vara uppmärksamma vid hantering av sekretessmaterial med tanke på den aktivitetsbaserade arbetsmiljön. Receptionen hanterar information med stor försiktighet gällande utlämning av e-tjänstekort samt hantering av personliga uppgifter. Alla skrivare i huset är inställda på säker utskrift och ställs i utskriftskö.

Mer information om sekretess i aktivitetsbaserad miljö