Kontorsmaterial

Kontorsmaterial finns att hämta i varje skrivarrum i hus 71, 72 och 73.
Det material som inte finns i skrivrummen såsom block, post-it lappar och batterier finns att hämta i receptionen.