Kylskåp

Matsalen i hus 73 på plan 3 har kylskåp som är fria att nyttja för alla medarbetare i huset. Kylarna rensas varje fredag därför är det viktigt att märka upp mat som inte ska rensas bort. De kylskåp som finns på våningsplanerna underhålls inte av arbetsplatsservice.