Låneskåp

För besökare finns låneskåp på varje våningsplan. De är markerade med blå prick och går att låsa till sitt e-tjänstekort i 12 timmar. Därefter öppnas skåpen automatiskt. Det finns även skåp att låna för besökare till konferens. Nyckel kvitteras ut i receptionen.