Lokalvård

Lokalerna på Flöjelbergsgatan städas dagligen av personal från arbetsplatsservice serviceteam.