Nödutgångar

Nödutgångar finns på varje våningsplan och bör endast användas om nödsituation inträffar. Alla nödutgångar är markerade med en grön skylt.