Säkerhet

Vid nödsituation ring 112. På varje våningsplan finns första hjälpen-set, brandsläckare och nödutgång. Vid brand eller hotande situation larma personer i närheten och ta närmsta väg ut. Receptionen är utrustad med hjärtstartare och serviceteamet är utbildade i HLR.

Mer information om säkerheten i huset