Förvaring

Ditt personliga skåp får du av receptionen i samband med att du får dina övriga behörigheter. Om du är ledig en längre tid, till exempel föräldraledig eller tjänstledig, så skall det här skåpet tömmas och återlämnas. När du sedan återkommer till din arbetsplats, tilldelas du ett skåp på nytt.

I omklädningsrummen finns skåp att förvara dina kläder i över dagen.
Vid hemvisterna finns låneskåp som är låsta i max 12 timmar.
I entréhallen finns ytterligare skåp att låna en kortare period. Till dessa behövs nycklar som finns att hämta i receptionen.