Beställar-id (referens)

Beställar-id per förvaltning (endast intern åtkomst)