Ekonomiservice RPA-tjänst

Vill du effektivisera din verksamhet, bli av med repetitiva arbetsuppgifter och frigöra tid för annat? Då kan en digital medarbetare så kallad RPA vara något för dig. RPA står för robotic process automation och används med fördel när administrativa arbetsuppgifter är återkommande och repetitiva.

Vi erbjuder dig stöd i processen från start till implementering och sköter sedan förvaltningen av din RPA-process. RPA-teamet på ekonomiservice har flera års erfarenhet av att utveckla RPA-processer, vi har idag cirka 25 egna robotar som arbetar dygnet runt varje dag med en total tidsbesparing på cirka 20 000 arbetstimmar per år.


En digital medarbetare arbetar:

  • 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan.
  • utan lön eller kaffe
  • snabbare än någon människa
  • med högre kvalité eftersom fel baserade på mänskliga faktorn uteblir
  • så att ordinarie personal får tid över till mer värdeskapande arbetsuppgifter.

Vad kan en digital medarbetare göra?


Vad krävs för att komma igång med en digital medarbetare?

För att ta reda på om en process är lämplig att robotisera så bokar vi in ett första möte med din verksamhet. Där går vi tillsammans igenom vad som krävs och vilka olika steg som sker innan vi kan tillhandahålla en digital medarbetare till din verksamhet.

Under dokument finns de mallar för dokumentation som vi kommer att gå igenom med dig under processens framtagande. De är bland annat till för att tydliggöra vad roboten ska göra och när den ska göra det.


Vad kostar en digital medarbetare?

För att du som kund ska få ut maximalt av din digitala medarbetare så är det viktigt att du vet hur mycket tid som arbetet tar idag och hur mycket tid som man därmed kan spara genom att låta en digital medarbetare utföra arbetsuppgiften istället. Kostnaden kan skilja beroende på vilka system och behörigheter som roboten ska arbeta i. Ta kontakt med oss för en offert baserat på vad din verksamhet behöver.


Kontakt Ekonomiservice RPA

Vill du veta mer om digitala medarbetare eller få mer information om hur vi kan hjälpa dig så kontakta oss gärna.

Patrik Hellman, uppdragsledare Ekonomiservice RPA-team
patrik.hellman@vgregion.se

Elin Asp, enhetschef Ekonomiservice RPA-team
elin.asp@vgregion.se

Formulär förfrågan om utveckling av RPA
Utvecklingsförfrågan om RPA (mjukvarurobot)

Frågor om drift och support anmäls i VGR serviceportal - RPA systemsupport

 

Dokument

Här finns de dokument som vi kommer att använda oss av under framtagandet av din robotprocess

Instyrningsmetodik

PDD (Process definition document)

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)

Klassificering av information