Förbättrad arbetsmiljö, NU-sjukvården

Uppdragsgivare: NU-sjukvårdens ledning

Uppdraget:  Att öka tiden som vårdutbildad personal
lägger på vårdarbetsuppgifter och säkerställa en förbättrad arbetsmiljö.  Genomförandet innebär att uppgiftsväxla och baseras på 11 arbetsuppgifter som identifierats som växlingsbara av medarbetare inom NU-sjukvården

Vår roll: Projektlednings- och förändringsledningskompetens i syfte att stödja förändringsprocessen och säkerställa ett hållbart resultat