Chef och Heromarapportör

Anställningsunderlag

Digitaliserat anställningsunderlag 

Anställningsunderlag (länk till Barium)


Blanketter och dokument

Blanketter

Behörighetsblankett till Heroma

Delegera reseärenden i Heroma

Ersättning läkare för frivillig tjänstgöring på annan förvaltning

Ersättning vid samråd

Ansökan om ny flexregel

Uppdragstagare (länk till Serviceportalen)

Ändra till årsarbetstid (länk till Serviceportalen)

Dokument

Att tänka på vid avslut av ISP 231101

Ansvarsfördelning chef/heromarapportör 220309

Arbetsställenummerförteckning 240610

Etikett- och kategorikodsförteckning 240425

Förvaltningens kontroller i löneprocessen 231201

Hur man undviker löneskulder 230913

Kvalifikationstid för föräldralön takersättning 240503

Militärtjänstgöring - anvisningar för hantering i Heroma 240510

Omorganisation - Samverkan mellan verksamhet och Löneservice 240301

Regelverk anställning 240112

Schema för lönekörningar 2024

Utanordningslista förklaring 220830

Vem gör vad i Heroma 231016

Dokument


Heroma Resor & Utlägg - manual

Användarmanual för Attestant

Granska, returnera, kontera och attestera reseärende (231120)

 


Heroma hälsoSAM - manualer

Manual hälsoSAM Webb (230118)

Manual hälsoSAM klient (200103) OBS! Kommer fasas ut under 2024


Heroma Webb Lönesättning - manual


Utbildningsbokning Heroma

Vi erbjuder följande grundutbildningar i Heroma för dig som Chef eller Administratör. I grundutbildningarna ingår inte ISP-Individuell schemaplanering eller jour och beredskap. Anmälan görs via Lärportalen. 

Från hösten år 2024 kommer inte längre utbildningen för behörighetsrollen Chef och Administrativt stöd erbjudas.

Innan anmälan ska du ha godkända utbildningar i Lärportalen för respektive behörighetsroll:

Heromarapportör
Heroma - Introduktion
Heroma - Personalöversikt

Chef schema
Heroma - Introduktion
Heroma - Chef webb
Heroma - Personalöversikt

Chef webb
Heroma - Introduktion
Heroma - Chef webb

Efter genomförda utbildningar i Lärportalen skickas behörighetsblanketten in till Specialistsupporten via VGR Serviceportal.

Heromarapportör

Målgrupp: Heromarapportörer som ska ha full behörighet i Heroma.
Innehåll: schemahantering, frånvaro, arbetsförändringar, saldo och stämplingar.
Kurslängd: 2 dagar
Krav: Godkänd utbildning i Lärportalen Heroma - Introduktion, Heroma - Personalöversikt
Utbildningsmaterial - Heromarapportör 
Utbildningsbokning Heromarapportör
Det är viktigt att det är du som ska gå utbildningen som anmäler dig i Lärportalen.

Behörighetsblankett

Målgrupp: Chefer som ska ha full behörighet i Heroma.
Innehåll: schemahantering, frånvaro, arbetsförändringar, saldo och stämplingar.
Kurslängd: 2 dagar
Krav: Godkänd utbildning i Lärportalen Heroma - Introduktion, Heroma - Chef webb, Heroma - Personalöversikt
Utbildningsmaterial - Chef schema
Utbildningsbokning Chef schema
Det är viktigt att det är du som ska gå utbildningen som anmäler dig i Lärportalen.

Du kan ansöka om rollen Chef webb under tiden du väntar på din utbildning för Chef schema. Du skckar in en behörighetsblankett med angiven roll Chef webb till Löneservice Specialistsupport via VGR Serviceportal.
Behörighetsblankett

Chef webb

Målgrupp: Chef webb är den chesroll som är mest begränsad som ska godkänna ärenden via Heroma Webb. Här krävs att det finns en Heromarapportör som utför vissa arbetsuppgifter, t.ex. schemahantering, saldo- och flexärenden.
Rollen kan inte kombineras med andra behörighetsroller till exempel schemaadministratör.
Innehåll: Ärendehantering i Heroma webb
Kurslängd: Digital utbildning Lärportalen, cirka 1 tim.
Krav: Godkänd utbildning i Lärportalen Heroma - Introduktion

Inloggning till Lärportalen

Behörighetsblankett  

Utökad behörighetsroll Chef till Chef schema och Administrativt stöd till Heromarapportör

En kompletterande utbildning för dig som ska ha full behörighet i Heroma. Du har sen tidigare behörigheten Chef eller administrativt stöd men ska nu även arbeta med schemaplanering och saldo/stämplingar.
Innehåll: Schemahantering, partiell frånvaro, saldo och stämplingar
Kurslängd: halvdag
Utbildningsmaterial - Chef till Chef schema

Behörighetsblankett

ISP – individuell schemaplanering

Är du chef för en enhet som önskar starta upp med ISP, kontakta Specialistsupporten. Rollen schemaadministratör kan inte kombineras med andra behörighetsroller. Rollen kräver ingen specifik utbildning utan upplärning sker på enheten/förvaltningen.

För att få en inblick i hur Heroma fungerar ser vi gärna att du går de digitala utbildningarna Heroma – Introduktion och Heroma – Personalöversikt på Lärportalen.

Schemaplaneringshjälp (ISP)
Schemaplaneringshjälp (ISP) med tidblock för medarbetare i Heroma Webb

Behörighetsblankett


Fler kontaktuppgifter Löneservice