VMware Horizon ersätter Citrix för Heroma Windowsklient

Den 30 september stängs Citrix ner och ersätts av VMware Horizon som ny väg att logga in till Heroma Windowsklient.