Konsultationstekniker specialanpassar hjälpmedel

Som konsultationstekniker specialanpassar du manuella hjälpmedel som till exempel rullstolar, duschbritsar, kryckor och ståhjälpmedel. Emil Hansson berättar om hur han genom att hitta kreativa lösningar förbättrar livskvalitén för de med behov av hjälpmedel.

Emil arbetar som konsultationstekniker på Hjälpmedelscentralen i Mölndal, ett yrke där han får utlopp för sin vilja att hjälpa människor:

- Det bästa jag vet är att få jobba med människor, som på ett eller annat sätt behöver stöd och hjälp i tillvaron. Att få uppfinna, konstruera, tillverka och tillslut leverera en produkt som underlättar och förbättrar en människas tillvaro, det är det roligaste med mitt jobb!

Specialanpassning av ett hjälpmedel innebär att när hjälpmedlet inte fungerar fullt ut för patientens behov, då är det konsultationsteknikerns jobb att bygga om dessa. Målet är hjälpmedel som underlättar, förbättrar och gör att tillvaron för patienten blir trygg och tillfredställande, men även att dennes vård och omsorg blir smidigare och tryggare - för både patient samt anhöriga och personal.

Ett kreativt teamarbete

För att få fram den bästa lösningen för patienten arbetar konsultationstekniker, hjälpmedelskonsulent och förskrivare tillsammans. Teamet har ett möte, en konsultation, med patienten samt eventuell personal på Hjälpmedelscentralen eller i hemmiljön. Under mötet identifieras behov, begränsningar och möjligheter för både patient och personal och Emil börjar arbeta på att hitta lösningar:

- Det är vid detta tillfälle som jag börjar leta lösningar och börjar tankegången kring hur specialanpassningen ska tillverkas, hur den ska se ut, vad behovet är samt materialval med mera.

Arbetet är kreativt fortsätter Emil som får ”uppfinna” men även tillverka produkten. Arbetet går från idéer och tankar till att tillbaka i verkstaden beställa material och börja tillverkningen. Ibland kan de krävas en längre tanketid och att man först får producera en produkt för att se om detta kan funka och ofta bidrar fler tekniker som i arbetet för att hitta de bästa lösningarna.

Själva tillverkningen innefattar att konstruera och bearbeta skum, plast, trä, metall, textil och en del sömnad. Konsultationsteknikern monterar hjälpmedlet samt instruerar patient och personal om hur produkten ska användas. Efter att produkten är klar krävs ofta att man provar in specialanpassningen och eventuellt gör justeringar så det fungerar tillfredställande. Tack vare god erfarenhet och teamarbete lyckas Emil med specialanpassningarna i de flesta fall:

- Ibland får man gå tillbaka till verkstan för att tänka om eller hitta en annan lösning, men för det mesta funkar det oftast från början, så som man tänkte vid första besöket.