Vad gör en kostchef?

Maria Åhman Persson är kostchef/servicechef inom område Måltider på Skaraborgs sjukhus där hon är en av tre chefer för köket i Skövde, som är tillagningskök, samt Falköping och Lidköping som är mottagningskök.

Hur länge har du jobbat här?
Sedan maj 2019.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?
Dagarna ser väldigt olika ut. Största delen handlar om verksamheten på plats där det kan vara allt ifrån att lösa problem och hantera personalärenden till schemaplanering. Vi tre chefer har avstämningar under dagen tillsammans med köksmästaren så att vi har koll på allt som sker under en arbetsdag och som kan påverka verksamheten. Vi har ett väldigt tätt samarbete vi fyra. Vi har olika ansvarsområden och har delat upp personalen mellan oss tre chefer så att vi ska vara tillgängliga för medarbetarna. Totalt har vi cirka 50 medarbetare på de tre köken.

Andra delen av mitt jobb handlar om att skapa bra förutsättningar för att patientmåltiderna ska fungera bra på avdelningarna. Det exempelvis kan handla om dialog och möten för att minska matsvinn eller underlätta för smidiga matleveranser. På kostombudsmöten träffar vi representanter från sjukhusens avdelningar och diskuterar exempelvis matsvinnsmätningar, kylda rätter, förändringar i menyn eller sortimentet. Vi pratar om hur viktigt det är att patienterna får välja vilken maträtt de vill ha, så att de äter något de tycker om istället för att inte äta alls om de får något de inte gillar. Kostombuden tar även med sig frågor från sin avdelning. Just nu har vi digitala möten.

Till sist så arbetar jag även med frågor som rör hela Område Måltider i stort. Det kan handla om allt ifrån porslin, till kostrekommendationer, till att utveckla våra verksamheter mer digitalt.

Vad har du för utbildning och bakgrund?
Jag är utbildad Folkhälsovetare med inriktning nutrition och även utbildad Hälsopedagog.Tidigare har jag jobbat med utbildning inom kost och nutrition samt kring hälsofrämjande åtgärder i vardagen för familjer. Hälsa, kost och fysisk aktivitet har alltid varit mitt fokus så det är väldigt kul att få jobba med det. Som kostchef kan man även ha kostekonomutbildning som bakgrund.

Varför sökte du dig hit?
Jag såg annonsen för kostchef och såg möjligheten att vara med och påverka patientmåltiderna. Enligt min uppfattning är patientmåltiden en väldigt viktig del i patientens återhämtning. Maten ger ju kroppen näring och energi för att kunna hantera det som man utsätts för när man är sjuk. Och om hela upplevelsen av måltiden är positiv kan det faktiskt ge guldkant åt tillvaron under sjukhusvistelsen.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
Att få vara med och påverka och utveckla patientmåltiderna. Det känns både roligt och utvecklande. Sen har jag väldigt roligt med mina chefskollegor. 

Hur skulle du beskriva din arbetsmiljö?
Den sociala arbetsmiljön är väldigt god här, vi skrattar och har kul ihop. Just nu har vi, liksom de flesta andra, påverkats av pandemin. Vi får hålla avstånd, hålla digitala möten och vi har fått dela upp personalgrupperna i mindre grupper.

Skulle du rekommendera någon annan att söka sig hit?
Det skulle jag absolut göra, särskilt om man har en drivkraft att göra vilja göra något bra för någon annan. Här har man faktiskt möjlighet att kunna påverka och göra en insats för de som är sjuka. Har man det drivet är det ett jättebra ställe att jobba på.