Tvätteriet

Hanna Karlsson

Operativ inköpare

Telefonnummer

Kontor: 0322 - 66 98 24

Svante Georgsson

Leveranslogistik

Telefonnummer

Kontor: 0322 - 66 98 44
Servicechef, verksamhetsstöd

Produktion

Katarina Olsson Fernandinho

Servicechef process

Telefonnummer

Kontor: 0322 - 66 98 23

Cora Magnusson

Servicechef förbehandling

Telefonnummer

Kontor: 0322 - 66 98 09

Åse Saxberg

Servicechef efterbehandling

Telefonnummer

Kontor: 0322 - 66 98 12

Anders Skogsberg

Servicechef efterbehandling

Telefonnummer

Suzan Edvardsson

Servicechef efterbehandling

Telefonnummer

Kontor: 0322 - 66 98 02
Servicechef leverans

Områdeschef

Malin Schiller

Områdeschef, Tvätteriet

Telefonnummer

Kontor: 0322 - 66 98 01

Måns Ottertun

Chef, Affärsområde 2

Telefonnummer