Fastighet, stöd och service, Stödtjänster och samordning