Tack för din förändringsbegäran- MiV Borås

Tack för din förändringsbegäran – MiV Borås

Dröjer svar så kontakta oss gärna

Tfn: 033-616 48 18 

E-post: forsorjningsforvaltningen.miv.boras@vgregion.se

Ha en bra dag!

/Materialförsörjningsteamet Borås