Förändrat utbud av livsmedel till vården

Uppdaterad:
Publicerad:

Från och med måndag 2024-03-04 förändras utbudet av livsmedel i Matilda. Syftet med förändringen är att erbjuda ett likvärdigt utbud till samtliga vårdavdelningar där sortimentet styrs regiongemensamt utifrån vårdens behov och efterfrågan.

Det nya utbudet är baserat på tidigare förekommande artiklar. Den primära förändringen är att samtliga sjukhus ska ha likadant utbud vad gäller livsmedel.

Förändringen innebär att:

  • Växtbaserat bordsfett ersätter Bregott
  • Proviva ersätts med saftsoppor och övrigt dryckesutbud
  • I vissa produktkategorier ökar utbudet
  • I vissa produktkategorier minskar utbudet

Förändringar gällande tillägg och borttagning av artiklar

Prislistan uppdateras av ansvarig på Område Måltider. Det innebär att köken själva inte ändrar eller uppdaterar innehållet i listorna.

Vid önskemål gällande tillägg av artiklar ska samtliga önskemål och frågeställningar skickas till funktionsbrevlådan: maltider@vgregion.se

Ersättningsvaror under övergångsperioden

Under övergångsperioden från tidigare livsmedelsutbud till nytt livsmedelsutbud kan det förekomma att vårdavdelningar mottar andra likvärdiga ersättningsvaror än det som beställts. Detta tillvägagångssätt tillämpas för att minska potentiellt matsvinn.

Orsak till förändring av utbud gällande bordsfett och Proviva

Syftet med att ersätta Bregott och enbart erbjuda växtbaserat bordsfett är att minska klimatpåverkan från den produktkategorin. Växtbaserade bordsfetter har 70–80% mindre klimatpåverkan än konventionella likvärdiga produkter.

Proviva tas bort från livsmedelsutbudet men ersätts med likvärdiga produkter så som blåbärssoppa, nyponsoppa, saftsoppa och övrigt dryckesutbud. Proviva har ingen vetenskaplig eller kliniskt bevisad effekt att inverka positivt vid återhämtning hos patienter i jämförelse med andra liknande produkter.