Stort förändringsarbete vid framtagandet av ny patientmeny

Uppdaterad:
Publicerad:

Nu gäller nya rutiner och arbetssätt för Västra Götalandsregionens patientmåltider. Med nytt beställningssätt, fler alternativ och bättre menyvisning hoppas område Måltider att det ska bli enklare att välja mat för patienterna.

Det nya måltidskonceptet, som baseras på Livsmedelsverkets nya nationella riktlinjer för måltider på sjukhus, innebär bland annat ett nytt sätt för vårdpersonalen att beställa mat för patienter.

 – Nu har vi paketerat måltiderna så att vi säkerställer att patienterna får den näring och den energi de behöver för att kunna tillgodogöra sig sin medicinska behandling. Det innebär att man bara har ett val att göra per patient jämfört med tidigare, berättar Maria Åhman Persson, verksamhetsutvecklare Måltider.

Tidigare fanns det Allmän kost och Energirik kost, men nu har dessa ersatts med Normalkost (större portion enligt nordiska näringsrekommendationer) och Energitäta smårätter.

 – Vi har försökt se till att patienterna har så många alternativ som möjligt att välja mellan.

Exempelvis fanns tidigare bara ett alternativ att välja om man var vegetarian, men nu går det att välja även bland våra kylda portionsrätter där fler vegetariska alternativ finns, säger Maria.

En annan förbättring är det nya menyverktyget, Matilda meny, där patienterna via sin mobiltelefon eller surfplatta kan klicka och se innehåll och näringsinnehåll för varje maträtt. I menyverktyget kommer det också ligga en bild på varje maträtt så patienten kan se hur den ser ut. Tidigare har menyn bara visat en lista på maträtternas namn.

Maria berättar att en viktig del i införandet har varit att informera vårdpersonal.

 – Detta är en stor omställning, alla som på något vis har att göra med en patient som ska äta påverkas, så det är många som berörs på ett eller annat sätt. Vi har skickat ut nyhetsbrev, informationsmaterial och mallar som stöd vid måltidshanteringen. Det har även hållits webbinarie och informationsmöten där vårdpersonal har fått ställa frågor.

Ändrade arbetssätt och verksamhetsutveckling

Att utveckla den nya menyn har varit ett gediget arbete. Det förberedande arbetet att anpassa menyn efter Livsmedelsverkets nya riktlinjer har pågått en längre tid. Under hösten blev det dock skarpt läge när menyerna testades i ett pilotprojekt på Sahlgrenska, Mölndal och Högsbo sjukhus.

 – Vi fick väldigt bra gehör från patienterna. Det är ändå en väldigt stor förändring för vår del på område Måltider. Alla måltidschefer, kockar och köksmästare har varit engagerade. Det har provlagats, justerats och provlagats igen för att se till att det fungerar i stor skala. De har även tagit fram mallar för köken för hur maträtterna ska se ut– oavsett var patienten befinner sig i regionen, så ska de få en likvärdig måltid, säger Maria.

Med tanke på alla förändringar tycker Maria att det har gått över förväntan med den nya patientmenyn, men som i alla förändringsarbeten tar det tid att ställa om. För köken innebär det att hitta nya sätt att arbeta och samarbeta, fördela om tiden för personalen och tänka på nya sätt.

 – Vi har både fler rätter att tillaga och fler moment som ska göras. Det innebär också att det blir mer att hålla reda på vid dukningsbanden och fler artiklar i disken. Dessutom har vi försökt sätta en standardisering för hur vi vill att tallriken ska se ut, dels för att det ska bli så trevligt som möjligt för patienten, dels för en bra varmhållning eller uppvärmning i vagn, beroende på vilket leveranssätt som de olika sjukhusen har.

Slutligen berättar Maria att de kommer att fortsätta utveckla och förbättra patientmenyn:

 – Vi går igenom många av våra maträtter och recept för att de ska bli ännu bättre och för att få en större andel egenproducerade måltidskomponenter. Det är ett pågående utvecklingsarbete, som grundar sig i vår önskan att erbjuda välsmakande, aptitretande och näringsriktiga måltider som kan sätta guldkant på sjukhusvistelsen för patienterna.

Fakta

Det finns elva sjukhuskök i Västra Götalandsregionen som levererar måltider till 15 sjukhus. Varje år levererar de tillsammans 2,7 miljoner patientmåltider. Verksamheten är igång varje dag året runt.

Läs mer:
Patientmåltid - Servicewebben (vgregion.se)

Ny meny 2023 - Servicewebben (vgregion.se)