Resultat från matsvinnsmätning V.6 2024

Uppdaterad:
Publicerad:

Sedan senaste mätningen 2023 har medelsvinnet i gram per portion för samtliga processer inte minskat, utan kvarstår på 127 g/portion.

I mätningen ingick matsvinn från kökens produktion, matsvinnet från vårdavdelningarna (brickor, kantiner och orörda brickor) samt restaurangerna på SÄS i Borås, NÄL i Trollhättan samt Uddevalla sjukhus. Matsvinnet från patientmåltiderna står för 83% av det totala matsvinnet. Tre sjukhus har minskat sitt matsvinn från patientmåltiderna: Sahlgrenska, NÄL, Alingsås. Fyra sjukhus har ökat sitt matsvinn från patientmåltider: SkaS, Kungälv, SÄS, Östra.

Totalt slängdes 3255 kg matsvinn från patientmåltider under mätveckans fem dagar. En möjlig orsak till varför matsvinnet inte minskat kan bero på den nya menyn som lanserades februari 2023 där portionsstorleken justerades enligt Nordiska Näringsrekommendationer (NNR). Storleken på portionerna ökade vilket kan ha bidragit till att matsvinnet från patientmåltiderna inte minskat som önskat.

- Därför erbjuds från och med februari 2024 nu två portionsstorlekar, varav en är mindre. Om rätt portionsstorlek beställs till patienten kan det hjälpa till att minska matsvinnet, säger Ajna Hällefrid, verksamhetsutvecklare Måltider.

Orörda brickor

Antal orörda brickor som kommer tillbaka till köket är totalt 150 stycken per dag för samtliga sjukhusförvaltningar.

- Det är 150 brickor som görs iordning, dukas och diskas, där maten bara slängs. Här vill vi uppmana att om möjligt avbeställa maten i tid samt komplettera med kylda portionsrätter till avdelningen, de färdiga rätterna är bara att värma vid behov, säger Ajna Hällefrid.

Brickvagn med patientmåltider.

Sjukhusspecifika rapporter i Power BI

Resultatet från vårens mätning är försenat på grund av den pågående uppbyggnaden av matsvinnsrapport i Power BI, men plan finns för att undvika framtida förseningar.

- Framöver ska resultatet från matsvinnsmätningar redovisas inom 4 veckor från och med avslutat mättillfälle. Efter sommaren lanseras Power BI rapporten och då kan respektive sjukhusförvaltning följa sitt eget matsvinn över tid, säger Ajna Hällefrid.

Resultat av matsvinnsmätning

Ta del av resultatet för mätningen:

Resultat - Matsvinnsmätning V.6 2024 (vgregion.se)