Resultat matsvinnsmätning v21 2023

Publicerad:

Vårens matsvinnsmätning visar på en ökning för nästan samtliga sjukhusförvaltningar.

Under vecka 21 genomfördes vårens matsvinnsmätning. I mätningen mättes matsvinnet både från kökens produktion och från patientmåltiderna på vårdavdelningarna. Resultatet visar att matsvinnet från patientmåltiderna ökat med 11 g/portion, från 110 g/portion till 121 g/portion.

Mätningen visar att matsvinnet ökade på alla sjukhusförvaltningar utom Skas, där minskade matsvinnet med 5 g/portion i jämförelse med föregående mätning. Andelen orörda brickor i genomsnitt minskade marginellt, från 12% till 11%.

Ta del av resultatet från mätningen: Resultat för matsvinnsmätningar i VGR