Catering​

Catering

Interncatering som är finansierad med skattemedel till sjukhusförvaltningar, förutom Mölndals sjukhus, ska beställas från Västra Götalandsregionens interna kök.

Övrig catering ska beställas från upphandlade leverantörer

Frågor, reklamationer eller feedback ska vändas till Uppföljningsenheten och inte till leverantören. På så vis skapas en samlad bild av leveransen vilket leder till förbättrade avtal. Uppföljningsenheten utför även slumpmässiga kontroller av tjänsten för att kontrollera så att den motsvarar det som avtalats. Det finns även möjlighet att boka in ett besök av Uppföljningsenheten, antingen genom någon av enhetens avtalscontrollers eller via enhetens funktionsbrevlåda, uppfoljning.serviceentreprenad@vgregion.se

Vid beställning ska följande uppgifter uppges:

  • VGR är beställare (så att ni får rätt pris)
  • Produkt
  • Antal
  • Kontaktuppgifter
  • Leveransadress
  • Leveranstid
  • Beställar-ID (här hittar ni ert beställar-ID: Sökfunktionen för beställar-id