Övriga enheter i Sjuhärad

ICA Maxi Borås

Beställningar görs i Marknadsplatsen, sök efter ”ICA Maxi Borås (Borås Stormarknad AB)”

Länk till prislista finns i beställningsformuläret.

Information om vad som ingår i avtalet finns här: Information catering

Vid en eventuell reklamation, kontakta Uppföljningsenheten.

Uppföljningsenheten