Regiontransporter

Tjänsten innebär transport av diagnostiska prover till och från laboratorium, leverans och returer av post, paket, läkemedel mm till öppenvård och övriga regionverksamheter utanför sjukhusen samt borttransport av riskavfall (ADR).

Regiontransporter är Västra Götalandsregionens åkeri

Regiontransporter är Västra Götalandsregionens åkeri för transporter av prover, läkemedel, post och mindre gods. 

Regiontransporters chaufförer besöker dagligen de flesta av regionens förvaltningar och vårdinrättningar. Genom nätverket av transportslingor går det att skicka post och gods internt inom hela regionen och vi når 95% av regionens verksamheter inom 2 arbetsdagar. 

Alla turslingor planeras med utgångspunkt att uppnå största möjliga kvalitet för transporter av diagnostiska prover.


Extern budtransport

Har du behov av extern budtransport kvällar/helger eller en transport utomlands kontakta avtalad leverantör

Kontaktuppgifter Regiontransporter

Kontakta oss

Växeltelefon