Aktivitetsbaserad miljö

I den aktivitetsbaserade miljön finns tre zoner:

  • Grön zon är en zon för sammarbete och disskussion.
  • Gul zon är en lugn zon.
  • Röd zon är en tyst zon för koncentration.

I alla zonerna finns bord för sittande eller stående arbete.