Arbetsplatser

Arbetsmiljön i Regionens hus är aktivitetsbaserad. Det innebär att den är uppdelad i olika miljöer. Du väljer arbetsplats och zon utifrån vad som passar den arbetsuppgift du har.

Arbetssätt och arbetsmiljö

Samarbetszon

 • Spontana och kreativa möten.
 • Samverkan med kollegor eller enskilt arbete.
 • Samtal med varandra eller i telefon i normal samtalston.

Lugn zon

 • Enskilt arbete eller tillsammans i en lugn miljö.
 • Lågmälda samtal med hänsyn till omgivningen.
 • Gemensamt arbete där du ändå har arbetsro.

Tyst Zon

 • Koncentrerat enskilt arbete utan samtal.
 • Ostört arbete med mobil och dator på ljudlöst.
 • Om du måste ta kontakt med någon som arbetar i den tysta zonen, tänk på att göra det ljudlöst.

Funktionsarbetsplats

 • Arbetsplats som utformats efter specifika arbetsuppgifter.
 • Den som arbetar med sådana uppgifter har förtur till dessa platser. I övrigt ingår platserna i den aktivitetsbaserade miljön och kan användas av alla.

Arbetsplats, specialanpassad

 • Om du av medicinska skäl behöver en anpassad arbetsplats just för dig och dina behov, tar du detta med din chef som tar din begäran vidare till husledningen.