Arbetsmiljö

Det är din närmaste chef som har ansvaret för din arbetsmiljö. I de fall där det är motiverat tar chefen i sin tur ärendet vidare inom organisationen.

Arbetsmiljö på aktivitetsbaserat kontor