Passerkort

Receptionen kan utfärda ett passerkort till en ny medarbetare om blankett för personalförändring blivit ifylld och skickad till receptionen eller till av förvaltningen utsedd mottagare. Detta kort kan lånas fram tills e-tjänstekort är klart och uthämtat av medarbetare som lånat ett kort.

  • Se Behörighet för länk till blankett och kontaktuppgift till receptionen