Pappersåtervinning

  • Kontorspapper, tidningar, broschyrer, böcker utan hård pärm lägger du i behållare för Kontorspapper i skrivarrummen.
  • Böcker, pärmar och nedsmutsat papper slänger du i Brännbart/Restavfall.
  • Övriga fraktioner för sortering hittar du i miljörummet i källaren.
  • I skrivarrummet på plan 3 och 5 samt bakom receptionen finns en särskild behållare för sekretessmaterial. Dessa behållare är låsta och skickas iväg för särskild destruering av innehållet.
    I övriga skrivarrum finns en pappersstrimlare.
  • Se även Avfallshantering och källsortering