Tillgänglighet

Parkering för fordon med handikapptillstånd finns utanför huvudentrén, totalt två parkeringsplatser. Kännbara ledstråk finns utanför och innanför entrén, och fram till receptionsdisken. Rullstolsanpassad WC finns vid på varje våningsplan.

Alla våningsplan kan nås med hiss, och en av hissarna är extra stor. Samtliga omklädningsrum är tillgänglighetsanpassade.

Läs mer om husets tillgänglighet på Regionens hus Skövde konferens - Tillgänglighetsdatabasen

Skyltar med våningsplan, rumsnummer och verksamheter har taktil text samt punktskrift.