Beställar-id (referens)

Ni som är leverantör till Västra Götalandsregionen måste alltid erhålla kundens beställar-id (referens) vid beställningen utanför vårt e-handelssystem.

Västra Götalandsregionens förvaltningar är separata redovisningsenheter/fakturamottagare. Inom respektive förvaltning finns det unika beställar-id för att styra fakturan till rätt intern mottagare.

Beställar-id ska anges som referens i referensfältet. (Text som "beställar-id" får inte förekomma i referensen).

Enda undantaget för referens (beställar-id) är då beställningen avser en inköpsorder i vårt e-handelssystem Marknadsplatsen, då ska istället ordernummer läggas in som referens.

Saknas beställar-id eller korrekt ordernummer som referens kommer fakturan att bestridas.

Ni måste då kontakta beställaren för uppgift om korrekt beställar-id, samt sända om fakturan till oss.